MIP Alpinanlegg

HMR Voss AS er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020 av Norsk Akkreditering for gjennomføring av Magnetinduktiv prøving av ståltau (MIP). Dette er en NDT-metode for kontroll av ståltau på taubaner.Ta gjerne kontakt så tidlig som mulig for at vi kan planlegge reiserutene. Om dere i tillegg har behov for NDT eller har kran- og løfteutstyr som krever sakkyndig kontroll, så kan vi også utføre dette samtidig. HMR Voss er godkjent for NDT nivå 3 og er Sakkyndig Virksomhet. Ta da kontakt for eget tilbud.