HMR Service Partner AS

HMR Service Partner utfører alle typer oppdrag innen plate-, rør-, sveis-, stål og aluminiumskonstruksjoner, samt demontering, montering og vedlikeholdsarbeid. Bedriften har samlet en stor gruppe sertifiserte plate- og sveismedarbeidere med lang erfaring fra et tøft og krevende industrimiljø.

Utenlandske ansatte i HMR Service Partner har siden 1997 skaffet seg brei erfaring med utføring av oppdrag på vegne av ulike HMR-selskaper. HMR Service Partner opererer i et nettverk sammen med andre HMR-bedrifter, for best mulig utnyttelse av bemanningskapasiteten. På denne måten kan produksjonskapasiteten i HMR-konsernet lett tilpasses tidskritiske prosjekt med store konsekvenskostnader.