Helelektriske kjøretøy for en renere fremtid

HMR Hydeq har startet prosessen med utvikling av helelektriske Tappevogner (e-MTV) for transport av flytende metall, med null utslipp av klimagasser og redusert energiforbruk. Disse kjøretøyene vil være utstyrt med den nyeste HMR- og markedsteknologien, og er designet for å minimere miljøpåvirkningen og redusere vedlikeholdskostnader. En prototype vil være klar i løpet av prosjektperioden.

HMR Hydeq AS har gleden av å kunngjøre at de har mottatt viktig innovasjonsstøtte fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd for dette banebrytende prosjektet. Denne tildelingen anerkjenner det strategiske arbeidet bedriften gjør for å elektrifisere flere typer spesialkjøretøy. HMR Hydeq er i sluttfasen med utvikling av prototype av elektriske anodetransporter. Dette konseptet vil bli videreutviklet og implementert i leveransen av elektriske Low Discharge Feeders (e-LDF) til Hydro Husnes.