HMR Husnes AS

HMR Husnes tilbyr helhetlige løsninger, produkter og tjenester til industrielle kunder innen landbasert industri og vannkraft. Bedriften bidrar med kostnadseffektiv prosjektering og prosjektgjennomføring, som tilfredsstiller unike operasjonelle, økonomiske og miljømessige behov.

Prosjektledelse

HMR Husnes bidrar med prosjektledelse og teknisk kompetanse til utbygging av industrielle anlegg og produksjonsprosesser fra idé til ferdigstilte prosjekt:

 • Konseptstudie og prosjektering
 • Innkjøp
 • Produksjon
 • Iverksetting

Verkstedtjenester

HMR Husnes har et velutstyrt produksjonsanlegg og gjennomfører et bredt spekter av oppgaver. Verkstedet er utstyrt med en rekke maskiner for små toleranser i skjæring, knekking, valsing, forming, montering og sveising. Malingsanlegget kan håndtere ulike overflatebehandlingsbehov.

Blant de ulike produktene finner vi:

 • Stål- og aluminiumsstrukturer
 • Komplette stålinstallasjoner
 • Skipsutstyr
 • Rørarbeid, kabelgater
 • Avgassystemer
 • Strømskinner og fleksibler
 • Kjølevannsanlegg i kraftstasjoner
 • Damluker, varegrinder, grindrenskere
 • Bru sadler, forankringssystemer

Konstruksjoner fra HMR Husnes leveres til bransjer Prosess, Olje & Gass og Vannkraft.

Montasje og revisjonstjenester

I tillegg til verkstedtjenester, tilbyr HMR Husnes montasje, vedlikehold og revisjonstjenester.

HMR Husnes utnytter fleksibel kapasitet på tvers av andre HMR-selskaper og gjennomfører større revisjonsstanser. HMR har erfaring med tidskritiske prosjekt hvor revisjon er utført under stans av hele eller deler av anlegget.

Mer informasjon om tjenester innen vedlikehold og reparasjoner, finner du i bransjen Prosess og Vannkraft.

Sertifisering

HMR Husnes er sertifisert i henhold til NS EN ISO 9001:2015. Selskapet er også sertifisert i henhold til EN 1090-1 og ISO 3834-2. Det betyr at vi kan CE-merke våre produkter og produsere lastbærende komponenter i stål og aluminium til og med utførelsesklasse EXC4. I tillegg er bedriften kvalifisert i Achilles og Sellicha leverandørdatabaser.