Kontroll og inspeksjon

Magnetinduktiv prøving av ståltau (MIP)/Magnetic Rope Testing (MRT)

HMR Voss AS er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020 av Norsk Akkreditering for gjennomføring av MIP/MRT på ståltau. Dette er en NDT metode for kontroll og inspeksjon av ståltau på mellom annet skianlegg og taubaner. Metoden er meget sikker, og kan også brukes til kontroll av ståltau for andre typer innretninger som kraner, barduner, hengestenger, ZIP-liner o.l.

Sakkyndig kontroll av løfteutstyr

HMR er sertifisert og tilbyr sakkyndig kontroll av løfteutstyr i følgende klasser: G3, G4, G7, G8, G9, G11, RX, P1, P2, P3, HX, B, TBX og TX.

Broinspeksjoner

HMR utfører inspeksjoner og tilstandskontroller på hengebruer.

NDT

Vi kan utføre ulike typer NDT på forespørsel. Ta kontakt.