Tjenester

Fagkunnskap på tvers av ulike bransjer

HMR-konsernet driver virksomhet på tvers av flere forretningsområder. Dette gir oss en unik mulighet til å overføre kunnskap og erfaring mellom ulike prosjekt og bransjer.

Selskaper i HMR-gruppen arbeider sammen i et nettverk som gir best mulig utnyttelse av kompetanse, arbeidskraft, utstyr og lokaler. Våre ansatte jobber i team med andre fagområder for å komme frem til gode og helhetlige løsninger, med fokus på rettidig og kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektet.

HMR drar nytte av kjerne fagkunnskap, fleksibel kapasitet og flere lokaliteter på tvers av de ulike bransjer i alle faser av prosjektet.