Protech AS

Protech AS ble etablert i 1986, og er lokalisert på Sunndalsøra, rett ved det største smelteverket til Hydro Aluminium i Norge. Kundene til Protech finnes i aluminiumsindustrien, shipping, offshore og maskin industrien for større kjøretøy. Selskapet eies 50 prosent av HMR Group AS og 50 prosent av Storvik Holding AS.

Maskinering

Protech tilbyr moderne løsninger innenfor både sveising og maskineringsteknologi.  Oppgavene varierer fra maskin bearbeiding av støpeformer, akslinger, fundament, tandemhus, til mekanisk vedlikehold av stålkonstruksjoner.

Stukksveising

Protech har to svært effektive stukksveisingslinjer som reparerer anodehengere ved bruk av stukksveisemetoden.

Robotsveising

Protech har ei robotsveiselinje for serieproduksjon og automatisk skifte mellom stål og aluminium, med roterende fastspennings stasjon.