Protech AS

Protech AS ble etablert i 1986, og er lokalisert på Sunndalsøra, rett ved det største smelteverket til Hydro Aluminium i Norge. Kundene til Protech finnes i aluminiumsindustrien, shipping, offshore og maskin industrien for større kjøretøy. Selskapet eies 50 prosent av Storvik Holding AS og 50 prosent av HMR Group AS.

Maskinering

Protech tilbyr moderne løsninger innenfor både sveising og maskineringsteknologi.  Oppgavene varierer fra maskin bearbeiding av støpeformer, akslinger, fundament, tandemhus, til mekanisk vedlikehold av stålkonstruksjoner.

Robotsveising

Protech har montert fremtidens vedlikeholdslinje for anodehengerreparasjon. Produksjonslinja henter anodehengeren fra lagerstativ før vedlikeholdsoppdraget iverksettes. Åket er plukket opp av verdens største ABB-robot før den henges på conveyor linja for vedlikehold. Anodehengeren følger linja til den er ferdig reparert og plukkes ned av samme robot og legges på stativ klar for levering til kunde.

HMS-profil med denne investeringen er fremtidsretta. Med å ta i bruk Industri 4.0 teknologi har ansatte fått mye lettere arbeidsoppgaver og har endret arbeidsplassen fra fysisk krevende til en teknologiarbeidsplass. Kvalitet og leveringssikkerhet er kundens garanti.

Klikk på linken for å se videopresentasjon.

Protechs vedlikeholdslinje for reparasjon av anodehengere er fullautomatisert.