Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 – den skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden.


Slik jobber vi med åpenhetsloven


HMRs retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Kjerneverdier

Ambisiøs, Respektfull og Ansvarlig er våre kjerneverdier, som er implementert i hele organisasjonen, og skal bidra til at våre produkter, tjenester og virksomhet skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendige arbeidsforhold. Virksomheten vår følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Policy og retningslinjer

Vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir styrt gjennom vår Policy for Menneskerettigheter og Anstendige Arbeidsforhold og vår Etikk Policy / Etiske Retningslinjer for ansatte og Code of Conduct for leverandørkjeden og øvrige forretningspartnere. Virksomheten følger lovverket for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og for likestilling og fravær av diskriminering.

Regler for påkrevd opptreden for leverandører

Vi har klare forventninger at våre leverandører og forretningspartnere at de har de samme krav som oss selv – at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten benhandles med respekt og verdighet. Det forventes at våre leverandører og forretningspartnere opptrer med seriøsitet og aktsomhet for å unngå skader og negative konskvenser for mennesker. Våre leverandører og forretningspartnere skal leve opp til internasjonale menneskerettighetsstandarder og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Disse forventningene kommuniseres gjennom HMR-konsernets Code of Conduct for leverandører.

Aktsomhetsvurderinger

I henhold til Åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, i leverandørkjede og forretningspartnere. Årlig skal vi redegjøre våre aktsomhetsvurderinger, og svarer på informasjonsspørsmål om hvordan vi jobber for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av våre produkter og tjenester.

Redegjørelsen om HMR sine aktsomhetsvurderinger finner du her.