HMR Hydeq AS

HMR Hydeq AS sin forretningsidé er først og fremst å utvikle og bygge mobilt og stasjonært utstyr for aluminiumsindustrien.

Produksjonsanlegget til HMR Hydeq ligger svært nær Hydro Aluminium Årdal, og er derfor i stand til å dra nytte av et nært samarbeid med elektrolysespesialister, operatører og FoU-personell. Dette gir HMR muligheten til å utvikle det best egnet utstyret for håndtering av elektrolyseovner, etter både dagens og morgendagens teknologi. Anlegget, som driver både ende-til-ende og side-til-side ovner, tilbyr HMR en rekke unike muligheter ved tilpassing av HMR sine kjøretøy og utstyr til ulike teknologier.

Virksomheten ble etablert i 1989, da som en avdeling under Hydro Aluminium Årdal, et av Norges største aluminiumsverk. HMR Hydeq er i dag et privat selskap, og tilhører HMR-konsernet. I januar 2013 fusjonerte HMR Hydeq AS med HMR Årdal AS og det nye selskapet fortsetter under navn HMR Hydeq AS.

Selskapet er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og kvalifisert i Achilles leverandørdatabase.  For sertifikater se i menyen til venstre.

Produkter og tjenester

Spesialkjøretøy for primæraluminiumsverk

HMR Hydeqs produkt, det vil si moderne spesialkjøretøy og stasjonære maskiner, er nøye utformet for å møte de spesifikke behov og krav fra kunder. Våre løsninger skaper både umiddelbare og langsiktige gevinster for våre kunder, for operatører og for miljøet. Vedlikehold, service og reservedeler er en naturlig forlengelse av tjenester levert av HMR Hydeq.

Hittil har selskapet produsert omtrent 350 ulike formåls-kjøretøy, inkludert tappekjøretøy, anodevekslere, silovogner, spadingkjøretøy, osv. Blant de verdsatte kunder av HMR Hydeq finner vi seks av Norges sju aluminiumsverk. Dette i tillegg til aluminiumsverk i andre land.

For å få mer informasjon om de ulike kjøretøyene, klikk her.

Tappesystem

HMR Hydeq sitt tappesystem, bestående av tappekjøretøy, digelrensemaskin, rørboremaskin og forvarmeovn, er et lukket, enmannsbetjent system. Tappekjøretøy utfører tapping av flytende aluminium fra elektrolyseovn, transport, integrering med stasjoner for digelmetall behandling og levering til støperiovn – med andre ord hele metallhåndteringssyklusen. Digelrensmaskinen og andre stasjonære utstyret brukes til å utføre vanlig vedlikehold av digler og rør. Alle maskinene kan betjenes av operatøren. Dette tappesystemet utgjører en meget fleksibel, effektiv og sikker løsning for aluminiumverket.

Klikk her for å lese mer om tappesystem og andre produkter og tjenester fra HMR Hydeq.

Automatisk reparasjonslinje for anodehengere

HMR Hydeq tilbyr en innovativ løsning innen reparasjoner av anodehengere (kalt ellers anodestaver eller anodegafler). Her har HMR utviklet og drifter et nytt revolusjonerende system for å reparere anodehengere ved å erstatte utslitte nipler med nye imens anodestaver henger på transportbåndet i anodemontasjen. Operasjonen består av renhold, skjæring og robotsveising av nipler. Systemet er fullstendig automatisert og krever bare en operatør. Prosessen er effektiv, sikkerhetsmessig trygg, og reduserer nedetiden under reparasjonen  til et minimum. Mer om dette systemet finner du her.

Anodestål, katodestål og anodehengere

HMR Hydeq leverer forbruksmateriell som anodestål og katodestål til primæraluminiumverk i Norge og internasjonalt. I tillegg leverer vi anodehengere (anodestaver, anodegafler) som er tilpasset kundenes spesifikasjoner og behov. Mer om disse produktene finner du her.

Verksted og vedlikeholdstjenester

I tillegg til nyproduksjon og nybygging, utfører bedriften service, vedlikehold og reparasjoner av prosessanlegg og stålkonstruksjoner, enten i verkstedet sitt i Øvre Årdal eller ute hos kunder. Ved større oppdrag har HMR Hydeq i samarbeid med andre HMR firmaer en fleksibel bemanningskapasitet til rådighet med tanke på ingeniører, formenn og fagoperatører.