Vannkraftsutstyr

Mekanisk utstyr for vannveier

HMR har høy kompetanse innenfor mekanisk utstyr for vannveier som luker, varegrinder, grindrenskere, hydraulikk og mekanisk manøvreringsutstyr. Vi leverer også annet mekanisk utstyr for vannkraftverk som taubaner, kabelbaner, inspeksjon vogner og vinsjer.

HMR har relevant erfaring i det norske vannkraftmarkedet gjennom en rekke oppussings- og nybyggingsprosjekter på dette området. Klikk på linken for å se video fra montering av luker og varegrinder på den nye vannkraftstasjonen Byafossen i Steinkjer.

Revisjonsstanser

HMR utfører revisjonsstanser, med revisjon av:

  • Produksjonsutstyr
  • Mekanisk utstyr i vannveier
  • Prosessanlegg
  • Transportsystemer

Vårt erfarne fagpersonale sikrer effektiv gjennomføring av alle operasjoner. HMR utnytter fleksibel kapasitet på tvers av alle HMR-selskaper. Ved behov stiller vi opp med stor arbeidskraft, som kan utføre stansen på kortest mulig tid.

Sertifisering

HMR Husnes som spesialiserer seg på vannkraftprosjekt, er sertifisert i henhold til NS EN ISO 9001:2015. Selskapet er også sertifisert i henhold til EN 1090-1 og ISO 3834-2. Det betyr at vi kan CE-merke våre produkter og produsere lastbærende komponenter i stål og aluminium til og med utførelsesklasse EXC4. I tillegg er bedriften kvalifisert i Achilles og Sellicha leverandørdatabaser.