Tappekjøretøy

Tappevogner er en del av HMR Hydeq sitt tappesystem. Tappekjøretøyene til HMR tapper, veier, metallbehandler, transporterer og blåser ut flytende aluminium.

Fokus på effektiv metallflytt

Operatøren utfører og kontrollerer operasjoner fra et komfortabelt og ergonomisk førerhus med klimaanlegg. Smeltet metall forblir i en lukket digel under hele prosessen slik at man minimaliserer oksidering og ivaretar en sikker tappeprosess. Tappevognen kan frigjøre og hente opp en full digel uten hjelp av annet utstyr. Ved hjelp av et veiesystem stopper tappingen automatisk når riktig mengde metall er tappet. Vognen er utstyrt med innebygd kompressor for vakuum og trykksetting av digel, og det er hydraulisk fjæring på alle hjul.

Viktigste fordeler:

  • Bare én maskin i stedet for traverskraner, transportbiler, tilleggsveiesystemer osv.
  • Minimalt temperaturtap, som gir energibesparelse i smelteprosessen
  • Minimalt metallsøl og oksidering og dermed mindre metalltap
  • Et minimum av tappet og levert slagg til støpeprosessen
  • God sikkerhet under alle operasjonene
  • Én operatør utfører alle operasjonene

Pr. i dag produserer HMR tappevogner med en kapasitet fra 4.000 til 11.000 kg flytende metall.

Snart vil Industry 4.0 og autonomi føre vårt design mot fjernstyrt utstyr. Ta kontakt for å finne en løsning spesielt for dine behov.