HMS / KS

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Trygge løsninger for tøff industri

HMR skal lede virksomheten ved gå foran som gode eksempler, kommunisere, følge lover og forskrifter for å opprettholde en god sikkerhetskultur, ivareta miljø og levere produkter og tjenester av beste kvalitet.

Vi jobber proaktivt med vår 0 filosofi for å oppnå:

  • 0 ulykker på arbeidsplassen
  • 0 arbeidsrelatert sykefravær
  • 0 utslipp
  • 0 klager fra kunder

Vi jobber kontinuerlig med forbedring av våre prosesser og vårt styringssystem bygger på våre sertifiseringer:

  • NS-ISO 9001:2015
  • NS-ISO 3834-2
  • EN-1090