Infrastruktur

HMR jobber med mange spennende prosjekter for kunder innen bro- og veibygging, jernbane og kraftforsyning. Dette gir en unik mulighet til å overføre kunnskap og erfaring mellom ulike prosjekt og bransjer. I samarbeid med våre kunder skaper vi muligheter og forbedrer prosesser ved hjelp av nye ideer og ny teknologi.

HMR har høy kompetanse innenfor bygging, drift og vedlikehold i disse spesielle områdene:

  • Broelement
  • Spinning av hengebrokabler
  • Gangbroer
  • Taubaner, kabelbaner
  • Kabelkraner
  • Inspeksjonsvogner
  • Jernbanemateriell
  • Vinsjer
  • Kontroll og godkjenning av kabelbaner, taubaner og løfteutstyr
  • Generelle konstruksjoner, vedlikehold og rehabilitering

Den overordnete tekniske kompetansen som HMR har skaffet til veie i mangeårig aktivitet på dette feltet kommer til gode når det er behov for ny bru eller taubane, eller når løfteutstyr skal resertifiseres. Vi kan bistå med spesialrådgiving, utvikling, fremstilling, installasjon og igangkjøring, både nasjonalt og internasjonalt.

Mer om de ulike produktgruppene finner du i menyen.