Foretrukket i 60 år

Siden 1956 har HMR etablert og befestet sin posisjon som en foretrukket partner og løsningsleverandør gjennom høy kvalitet på unike produkter og tjenester, effektiv organisering, fleksibilitet, gode kunderelasjoner og konkurransedyktige priser. Våre løsninger skaper både umiddelbare og langsiktige gevinster for våre kunder, for deres ansatte og for miljøet.

Les mer om HMR-konsernet

Internasjonal tyngde fra vestlandet

Med hovedkontor på Husnes i Hordaland og fire andre lokasjoner spredt utover Vestlandet, har HMR bygget opp et solid og løsningsorientert fagmiljø for mekanisk ekspertise. Vårt vestnorske tyngdepunkt gir kort vei til kundene innen de fleste forretningsområdene våre, både norske og internasjonale.

Hydro-oppdrag til HMR Husnes

Hydro Husnes har tildelt HMR Husnes kontrakt for oppgradering av hovudringen for trykkluft.

4. mars 2019

Les artikkel

HMR Hydeq i nytt administasjonsbygg

Utvidinga av administrasjonsbygget, som var ferdigbygd i oktober 2018 har gitt HMR Hydeq vesentleg forbetra kontor, matsal og garderobefasilitetar.

30. november 2018

Les artikkel