Foretrukket i over 60 år

Siden 1956 har HMR etablert og befestet sin posisjon som en foretrukket partner og løsningsleverandør gjennom høy kvalitet på unike produkter og tjenester, effektiv organisering, fleksibilitet, gode kunderelasjoner og konkurransedyktige priser. Våre løsninger skaper både umiddelbare og langsiktige gevinster for våre kunder, for deres ansatte og for miljøet.

Les mer om HMR-konsernet

Internasjonal tyngde fra Vestlandet

Med hovedkontor på Husnes og fire andre lokasjoner spredt utover Vestlandet, har HMR bygget opp et solid og løsningsorientert fagmiljø for mekanisk ekspertise. Vårt vestnorske tyngdepunkt gir kort vei til kundene innen de fleste forretningsområdene våre, både norske og internasjonale.

HMR Hydeq inngår avtale om levering av helelektriske spesialkjøretøy for en grønnere framtid

Ved å velge helelektriske alternativer tar både HMR Hydeq og Hydro Husnes et aktivt ansvar for å redusere karbonavtrykket og bevare jordkloden for kommende generasjoner.

25. mars 2024

Les artikkel

HMR Voss har byttet ut forankringsbolter til Hålogalandsbrua

HMR Voss har byttet forankringsbolter til Norges nest lengste hengebru med et hovedspenn på 1 145 meter.

23. november 2022

Les artikkel