Foretrukket i over 60 år

Siden 1956 har HMR etablert og befestet sin posisjon som en foretrukket partner og løsningsleverandør gjennom høy kvalitet på unike produkter og tjenester, effektiv organisering, fleksibilitet, gode kunderelasjoner og konkurransedyktige priser. Våre løsninger skaper både umiddelbare og langsiktige gevinster for våre kunder, for deres ansatte og for miljøet.

Les mer om HMR-konsernet

Internasjonal tyngde fra Vestlandet

Med hovedkontor på Husnes og fire andre lokasjoner spredt utover Vestlandet, har HMR bygget opp et solid og løsningsorientert fagmiljø for mekanisk ekspertise. Vårt vestnorske tyngdepunkt gir kort vei til kundene innen de fleste forretningsområdene våre, både norske og internasjonale.

Ny metode for metallfluksing

HMR Hydeq konstruerer og produserer moderne spesialkjøretøy og stasjonære maskiner for aluminiumsproduksjon. HMR Hydeq har lenge ligget i forkant av utviklingen på kjøretøybaserte system for prosessindustrien.

29. juni 2021

Les artikkel

Fullautomatisert sveiseanlegg på Protech

Protech AS har lagt om driften til en mer moderne vedlikeholdslinje med fullautomatisert robotanlegg.

30. november 2020

Les artikkel