Foretrukket i over 60 år

Siden 1956 har HMR etablert og befestet sin posisjon som en foretrukket partner og løsningsleverandør gjennom høy kvalitet på unike produkter og tjenester, effektiv organisering, fleksibilitet, gode kunderelasjoner og konkurransedyktige priser. Våre løsninger skaper både umiddelbare og langsiktige gevinster for våre kunder, for deres ansatte og for miljøet.

Les mer om HMR-konsernet

Internasjonal tyngde fra Vestlandet

Med hovedkontor på Husnes og fire andre lokasjoner spredt utover Vestlandet, har HMR bygget opp et solid og løsningsorientert fagmiljø for mekanisk ekspertise. Vårt vestnorske tyngdepunkt gir kort vei til kundene innen de fleste forretningsområdene våre, både norske og internasjonale.

Ny daglig leder i HMR Hydeq

17. juni 2020

Les artikkel

Status for Covid-19

Covid-19 situasjonen fortsetter å påvirke den globale økonomien og etterspørselen etter produkter og tjenester på mange markeder. HMR vurderer og tilpasser seg kontinuerlig den endrede markedssituasjonen.

30. april 2020

Les artikkel