Foretrukket i over 60 år

Siden 1956 har HMR etablert og befestet sin posisjon som en foretrukket partner og løsningsleverandør gjennom høy kvalitet på unike produkter og tjenester, effektiv organisering, fleksibilitet, gode kunderelasjoner og konkurransedyktige priser. Våre løsninger skaper både umiddelbare og langsiktige gevinster for våre kunder, for deres ansatte og for miljøet.

Les mer om HMR-konsernet

Internasjonal tyngde fra Vestlandet

Med hovedkontor på Husnes og fire andre lokasjoner spredt utover Vestlandet, har HMR bygget opp et solid og løsningsorientert fagmiljø for mekanisk ekspertise. Vårt vestnorske tyngdepunkt gir kort vei til kundene innen de fleste forretningsområdene våre, både norske og internasjonale.

HMR Voss har byttet ut forankringsbolter til Hålogalandsbrua

HMR Voss har byttet forankringsbolter til Norges nest lengste hengebru med et hovedspenn på 1 145 meter.

23. november 2022

Les artikkel

Qatalum-kontrakt for nye tappekjøretøy tildelt HMR

HMR Hydeq har blitt tildelt en kontrakt for levering av 5 tappekjøretøy til Qatar Aluminium i 2022/23.

26. oktober 2022

Les artikkel