Foretrukket i over 60 år

Siden 1956 har HMR etablert og befestet sin posisjon som en foretrukket partner og løsningsleverandør gjennom høy kvalitet på unike produkter og tjenester, effektiv organisering, fleksibilitet, gode kunderelasjoner og konkurransedyktige priser. Våre løsninger skaper både umiddelbare og langsiktige gevinster for våre kunder, for deres ansatte og for miljøet.

Les mer om HMR-konsernet

Internasjonal tyngde fra Vestlandet

Med hovedkontor på Husnes og fire andre lokasjoner spredt utover Vestlandet, har HMR bygget opp et solid og løsningsorientert fagmiljø for mekanisk ekspertise. Vårt vestnorske tyngdepunkt gir kort vei til kundene innen de fleste forretningsområdene våre, både norske og internasjonale.

Helelektriske kjøretøy for en renere fremtid

HMR Hydeq har startet prosessen med utvikling av helelektriske Tappevogner med null utslipp av klimagasser og redusert energiforbruk.

10. juli 2024

Les artikkel

HMR Hydeq inngår avtale om levering av helelektriske Low Discharge Feeders

Ved å velge helelektriske alternativer tar både HMR Hydeq og Hydro Husnes et aktivt ansvar for å redusere karbonavtrykket og bevare jordkloden for kommende generasjoner.

25. mars 2024

Les artikkel