HMR Voss AS

HMR Voss har lange tradisjoner med å konstruere og produsere mekaniske innretninger og maskiner. Bedriften tilbyr et bredt spekter av ingeniør- og fagkompetanse for å løse kunden sine oppgaver og utfordringer. Vi tilbyr komplette mekaniske tjenester, og våre mekanikere har lang erfaring med krevende montasjeoppdrag og vedlikehold på anleggsstedet.

Vi konstruerer, produserer og monterer løfte og håndteringsutstyr, og har spesialkompetanse innen taubaner, løfteutstyr, linjevogner, bruinspeksjonsvogner og spesialkraner. Konstruksjonene har et høyt sikkerhetsnivå, er robuste og tilpasset bruk under tøffe klimatiske forhold. 

HMR Voss prosjekterer og produserer gangbruer etter kundens ønske. Vi utfører også spesialisert vedlikehold på vei og jernbanebruer.

Vi har en egen kontrollavdeling som er akkreditert for magnetinduktiv prøving av ståltau (MIP), og vi er sertifisert som sakkyndig kontrollør av arbeidsutstyr.

HMR Voss er er innehaver av merkevaren HMV Landbruksprodukt, og vi er en ledende leverandør av hurtigkobling, gjødsel- og grasutstyr til det norske landbruksmarkedet.

Sertifiseringer

  • NS-EN ISO 9001:2015
  • NS-EN ISO 14001:2015
  • NS-EN ISO/IEC 17020 (Akkreditering)
  • Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr

Kvalifisert leverandør i Sellihca og TransQ.