HMR Group AS

HMR Group AS er morselskapet for HMR-konsernet og sikrer datterselskapene omfattende ressurser for forretningsdrift, modernisering, forskning, utvikling osv.