Taubaner

HMR konstruerer, produserer og monterer taubaner og kabelbaner for transport av gods eller personell. Konstruksjonene har et enkelt design, et høyt sikkerhetsnivå, er robuste og tilpasset bruk under tøffe klimatiske forhold.

HMR har kyndig personale til å utføre reparasjoner og service på taubaner og kabelbaner. Vi har kompetanse og erfaring med større ombygginger og oppgraderinger av både tau- og kabelbaner. Vi utfører også vedlikehold og reparasjoner på alpinanlegg.

Vi utfører:

  • Feilsøking / reparasjoner – mekanisk / elektrisk
  • Service / vedlikehold / smøring og mekanisk kontroll
  • Sertifisering
  • Støping av støpekoblinger på ståltau / lukket kabel
  • Forhaling av bæretau osv.

HMR Voss akkrediteringsbevis