In-line Rørboremaskin

HMR Hydeq leverer in-line rørboremaskiner som fjerner slagg og tilstoppet metall fra rør som blir brukt til tapping, denne maskinen rensker røret påmontert tappevognen.  Maskinen kan styres direkte fra tappevognen eller fra et eget kontrollrom som beskytter operatøren mot støy og støv. Når tappevogn er posisjonert  utfører maskinen operasjonen automatisk.

Tekniske funksjoner:

  • Rørdiameter opp til 100 mm
  • Borelengde opp til 3300 mm
  • Automatisk syklus
  • Støvsuger som tar seg av støv og slagg
  • Borehode med velprøvd design

Dette utstyret er en viktig del av HMR Hydeqs Tappesystem.