Rørboremaskin

HMR Hydeq leverer rørboremaskiner som fjerner slagg og tilstoppet metall fra rør som er brukt til tapping og utblåsing av flytende metall. Et støydeksel beskytter operatøren og miljøet mot støy og støv. Når rør som skal bores er satt på plass, utfører maskinen operasjonen automatisk.

Tekniske funksjoner:

  • Rørdiameter opp til 100 mm
  • Borelengde opp til 2000 mm
  • Automatisk syklus
  • Støydeksel
  • Borehode med velprøvd design

Dette utstyret er en viktig del av HMR Hydeqs Tappesystem.