Vannkraft

Serviceområder

 • Fabrikasjon, installasjon og overhaling  av luker, stålkonstruksjoner og tilhørende utstyr for vannkraftverk
 • Installasjon og igangkjøring av hydrauliske stålkonstruksjoner og tilhørende utstyr
 • Rehabilitering av eksisterende mekaniske konstruksjoner i vassdrag

Produkter og tjenester

 • Luker
 • Varegrinder
 • Grindrenskere
 • Rør, kjølerør
 • Hydraulikk og mekanisk manøvreringsutstyr
 • Renoveringsarbeid, bl. a. overflatebehandling
 • Taubaner, kabelbaner
 • Fjellbaner
 • Inspeksjon vogner
 • Vinsjer
 • Overflatebehandling

HMR har relevant erfaring i det norske vannkraftmarkedet gjennom en rekke nyere oppussingsprosjekter på dette området.

Referanseprosjekter

 • Fabrikasjon, montering, overhaling og ombygging av luker, bjelker, stengsler, rør, etc. (EB Kraftproduksjon Djupdal, EB Kraftproduksjon Mykstufoss, EB Kraftproduksjon Gamlebrofoss, EB Kraftproduksjon Hellefoss, Hydro Energi Holsbru).
 • Utskifting av hydrauliske deler (EB Kraftproduksjon, Glitre Energi, Agder Energi)
 • Utskifting av kjølevannsystem (Statkraft Energi Tysso 2)
 • Mekaniske tjenester under stans (Statkraft Energi Kvildal)
 • Overflatebehandling (BKK Dale, EB Kraftproduksjon Hellefoss, EB Kraftproduksjon Gamlebrofoss, EB Kraftproduksjon Djupdal)
 • Prosjektering, rehabilitering og reparasjoner av taubaner og kabelbaner for gods- og persontransport (Statkraft Energi Måren, Statkraft Energi Røssåga)
 • Årlig kontroll på taubaner og kabelbaner (diverse kunder)
 • Utstyr for tilkomst for sandblåsing, vedlikehold av rørgater inn- og utvendig (diverse kunder)

Se også Vannkraftutstyr.