Grabbvogn

Grabbvognen til HMR Hydeq er et velprøvd kjøretøy som brukes til å fjerne bad og karbonklumper. Grabbvognen er utstyrt med hydraulisk fjæring. Førersetet er plassert på en roterende plattform som gir utmerket sikt både under transport og arbeid. Støynivået er svært lavt. Bad og karbonklumper som grabbenheten fjerner, blir tømt i en tiltbar tobb.

Grabbvogn med hammer og muttertrekker

I tillegg til ovennevnte fordeler, kan denne vognen få påmontert ulike verktøy som hammer og muttertrekker. Kunden får da et multifunksjonelt kjøretøy som kan utføre flere operasjoner med dedikerte redskaper.