Prosess

HMR er en partner og løsningsleverandør for den internasjonale prosessindustrien. HMR dekker industriens behov for utvidelse, vedlikehold og fornyelse, og sikter alltid mot å gi den høyeste avkastningen på investeringer i kundens bransjesegment.

HMR har siden starten hatt betydelige oppdrag innen tekniske løsninger for den landbaserte prosessindustrien i Norge, i hovedsak for smelteverk innen aluminium, zink, kopper og ferro-silisium.

Oppdragene er knyttet til prosjektering, tilvirkning, installasjon og igangsetting av alt fra enkle konstruksjoner til hele prosesser:

  • Ovnspanner, kradelkasser, overbygg
  • Ovnsmantler, rulleovner
  • Silo, trykktanker
  • Filter
  • Rørsystemer, osv.
  • Transport og håndteringssystemer
  • Revisjon og service
  • Engineering og prosjekt utvikling

HMR sørger for at optimale løsninger oppnås gjennom bruk av faglig godt kvalifisert personell, kombinert med kompetanse og erfaring fra bransjen.