Prosess

HMR er en partner og løsningsleverandør for den internasjonale prosessindustrien. HMR dekker industriens behov for utvidelse, vedlikehold og fornyelse, og sikter alltid mot å gi den høyeste avkastningen på investeringer i kundens bransjesegment.

HMR har siden starten hatt betydelige oppdrag innen tekniske løsninger for den landbaserte prosessindustrien i Norge, i hovedsak for smelteverk innen aluminium, zink, kopper og ferro-silisium.

Oppdragene er knyttet til prosjektering, tilvirkning, installasjon og igangsetting av alt fra enkle konstruksjoner til hele prosesser:

  • Ovnspanner, kradelkasser, overbygg
  • Ovnsmantler, rulleovner
  • Silo, trykktanker
  • Filter
  • Rørsystemer, osv.
  • Transport og håndteringssystemer
  • Revisjon og service
  • Engineering og prosjekt utvikling

HMR sørger for at optimale løsninger oppnås gjennom bruk av faglig godt kvalifisert personell, kombinert med kompetanse og erfaring fra bransjen.

 

Besøk HMR på Aluminium 2018 messen i Tyskland.