Løfte- og handteringsutstyr

Linjevogner

HMR leverer spesialkonstruerte vogner for transport av personell på kraftlinjer. Vognene leveres med hjulsystem for simplex, duplex og triplex, og er således en universal løsning for tilkomst på linjer for kraftbransjen. Vognene er sertifisert for personforflytning på linjer, og er utført i aluminium.

Sertifisert løfteutstyr

HMR produserer og sertifiserer spesialbygget løfteutstyr til kompliserte og ofte sammensatte løftearrangement. Dette kan være spesialbygde løfteåk, trinsesystem, blokker og avanserte kabelkraner. Vi utfører hele prosessen fra kundens behov til ferdig sertifisert løfteutstyr.

Vossablokka

HMR produserer og leverer Vossablokka. Dette er ei lett kvalitetsblokk med et stort bruksområde, og som leveres i spekteret fra de minste enskiva blokkene med WLL 1 tonn, til flerskiva blokker med WLL på 40 tonn. Blokkene leveres med både med krok, og andre alternativ for oppheng.

Vinsjer og spoleapparat

Vi kan konstruere og produsere spesialtilpassede vinsjer og spoleapparat etter kundens ønsker og behov. HMR har også i en årrekke serieprodusert Vossavinsjen.

HMR Voss akkrediteringsbevis