Bærekraft

FNs mål for bærekraftig utvikling er en felles arbeidsplan for å skape bærekraftig utvikling på verdensbasis. FN oppfordrer næringslivet til å bruke kreativitet og innovasjon for å finne gode løsninger, og ber myndighetene oppmuntre til rapportering om arbeidet som gjøres for å nå disse målene.

HMR har innvirkning på mange utviklingsmålene, men noen mer enn andre. HMR har valgt ut tre mål som er de viktigste for oss.


HMRs prioriterte bærekraftsmål


Industri, innovasjon og infrastruktur

  • HMR skal være i forkant med utvikling av nye bærekraftige produkter i tråd med våre kunders visjoner og ambisjoner.
  • HMRs produkter skal bidra til bruk av ressurser som har minimal påvirkning på miljøet.
  • HMRs produkter skal være innovative og inneha gode tekniske løsninger.
  • HMRs produkter skal være av høy kvalitet, med hensyn til enklere vedlikehold, modifisering og utskifting av nøkkelkomponenter for økt levetid.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  • HMR bidrar aktivt i den lokale innovasjonsarenaen, et samarbeid for å forme den industrielle fremtiden ved å øke samarbeidet mellom bedrifter, skoler, universitet og forskningsmiljø – for et bedre lokalsamfunn og en bedre verden.
  • HMR samarbeider tett med de lokale opplæringskontorene og skolene ved inntak av elever og lærlinger, og bidrar til at de får en motiverende og tidsriktig utdannelse i tråd medden industriell fremtiden.
  • HMR støtter lokale foreninger og lag, og bidrar til arrangementer og dugnader.

Ansvarlig forbruk og produksjon

  • HMRs bedrifter skal sertifiseres i henhold til ISO 14001.
  • HMR bidrar aktivt med å redusere negative effekter på miljøet ved å redusere energiforbruket, gjenbruk, god avfallshåndtering, effektiv bruk av ressursene/optimalisering av produksjonen og etterlevelse av gitte miljøkrav.
  • Leverandører velges med hensyn til miljø, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.