HMV Gjødsel

HMV Stripespreder

God utnytting av husdyrgjødsla har blitt stadig viktigere, både for gårdbrukeren og samfunnet. I tillegg til næringsverdien kan gjødsla spare gårdbrukeren for kostnader til innkjøpt gjødsel.

Bruk av slepeslange ved spredning av husdyrgjødsel reduserer marktrykket betraktelig. Det blir mindre kjøring på jorda. Ved bruk av stripespreder legges husdyrgjødsla i striper ned på bakken. Mindre kontakt med luft reduserer tapet av nitrogen. Slangespredning har en betydelig kapasitet sammenlignet med ordinær gjødselkjøring.

I noen deler av landet gis det tilskudd til spredning med stripespreder – sjekk derfor i ditt fylke.

HMV Slangetrommel

Hydraulisk drevet innkveilingstrommel for flatslange. Utskiftbar trommel med enkelt trommelskifte. Dvs. ved store lengder kan en ha flere tromler med slanger som enkelt kan kveiles ut og skjøtes sammen. Trommeldrift kan kobles ut for rask utkveiling av slanger. Type GS1000 har hydrauliske motor på hver side og kjededrift.

HMV pumpestativ med Doda-pumper

Doda pumper type AFI er blitt utviklet til behandling av gjødsel eller animalsk slam, som det ellers ikke er mulig å pumpe på grunn av materialets kompakte konsistens. De faste bestanddeler findeles av kuttekniver. Gjødselen kan heretter transporteres tilbake til tanken for å bli blandet, eller den ledes inn i gjødselsprederen eller en annen type av transport av det behandlede gjødsel. Denne operasjonen kan utføres ved hjelp av en flerventil som er plassert på pumpens utgang.

AFI pumper er utstyrt med en Widia mekanisk akseltetning. Dermed unngås ulempene som følge av hurtig nedbrytning av den fettsnorspakningen som normalt brukes. Akseltetningen forbedrer pumpens ytelser og forkorter sugetiden.

AFI pumper er fremstilt i forskjellige modeller med varierende ytelser og kraftforbruk. De kan leveres enten med utveksling for traktordrift eller til direkte trekk ved hjelp av elektrisk eller dieselmotor.

Pumpene leveres i robuste stativ med HMV-feste, trepunkt eller triangel.