HMR Hydeq inngår avtale om levering av helelektriske spesialkjøretøy for en grønnere framtid

HMR Hydeq har inngått en viktig avtale med Hydro Husnes for levering av 3 helelektriske spesialkjøretøy, såkalte Low Discharge Feeders.

Disse kjøretøyene vil være utstyrt med den nyeste teknologien og er konstruert for å minimere miljøpåvirkningen og redusere vedlikeholdskostnadene. De skal tåle omgivelsestemperaturer opp mot 60 grader og fungere i elektrolysehaller der de er omgitt av sterke magnetfelt. Ved å velge helelektriske alternativer tar både HMR Hydeq og Hydro Husnes et aktivt ansvar for å redusere karbonavtrykket og bevare jordkloden for kommende generasjoner.

Dette samarbeidet vil ikke bare bidra til å forbedre luftkvaliteten og redusere støyforurensning, men også støtte Hydro sitt klimamål. Vi er stolte av å være en del av den grønne satsingen og tilby bærekraftige løsninger som gir verdi for våre kunder og samtidig tar vare på miljøet. Med disse helelektriske kjøretøyene tar vi et stort skritt mot en fremtid der også de gule kjøretøyene inne på smelteverket er helt utslippsfrie.

Med tanken på morgondagens teknologi, i tillegg til e-LDF-vogner har HMR også ein prototype av e-transporter for fullskalatesting i Årdal.