Nyheter

Fullautomatisert sveiseanlegg på Protech

Protech AS har lagt om driften til en mer moderne vedlikeholdslinje med fullautomatisert robotanlegg.

Read more

Ny daglig leder i HMR Hydeq

Endre Røyrvik er utnevnt som ny daglig leder HMR Hydeq AS.

Read more

Status for Covid-19

Covid-19 situasjonen fortsetter å påvirke den globale økonomien og etterspørselen etter produkter og tjenester på mange markeder. HMR vurderer og tilpasser seg kontinuerlig den endrede markedssituasjonen.

Read more

HMS-pris til HMR Husnes

HMR Husnes AS er stolt av å bli tildelt HMS-pris for prosjekt Ringledning i forbindelse med oppstart av B-hallen på Hydro Husnes.

Read more

Viktig kontrakt for HMR Husnes

HMR Husnes AS er tildelt en kontrakt for leveranser i forbindelse med Kværners oppgradering av Hydros aluminiumsverk på Husnes.

Read more

Hydro tildeler HMR kjøretøykontrakt

HMR Hydeq AS har vunnet frem med kontrakt på leveranse av metalltappekjøretøy til Hydros smelteverk i Norge.

Read more

Hydro-oppdrag til HMR Husnes

Hydro Husnes har tildelt HMR Husnes kontrakt for oppgradering av hovudringen for trykkluft.

Read more

HMR Hydeq i nytt administasjonsbygg

Utvidinga av administrasjonsbygget, som var ferdigbygd i oktober 2018 har gitt HMR Hydeq vesentleg forbetra kontor, matsal og garderobefasilitetar.

Read more

Næringsdag på Husnes

HMR deltok på Næringsdagen på Husnes. På standen til HMR fant man både quiz og konkurranse.

Read more

HMR på Aluminium 2018 messe

Uken 41 vil HMR delta på ALUMINIUM 2018-utstillingen i Düsseldorf, Tyskland, 9-11 oktober.

Read more