Nyheter

Helelektriske kjøretøy for en renere fremtid

HMR Hydeq har startet prosessen med utvikling av helelektriske Tappevogner med null utslipp av klimagasser og redusert energiforbruk.

Read more

HMR Hydeq inngår avtale om levering av helelektriske Low Discharge Feeders

Ved å velge helelektriske alternativer tar både HMR Hydeq og Hydro Husnes et aktivt ansvar for å redusere karbonavtrykket og bevare jordkloden for kommende generasjoner.

Read more

HMR Voss har byttet ut forankringsbolter til Hålogalandsbrua

HMR Voss har byttet forankringsbolter til Norges nest lengste hengebru med et hovedspenn på 1 145 meter.

Read more

Qatalum-kontrakt for nye tappekjøretøy tildelt HMR

HMR Hydeq har blitt tildelt en kontrakt for levering av 5 tappekjøretøy til Qatar Aluminium i 2022/23.

Read more

Aluminium messe 2022

Bli med oss 27.–29. september 2022 på Exhibition Center i Düsseldorf, Tyskland. Besøk vår stand 6F24 i hall 6!

Read more

Ny metode for metallfluksing

HMR Hydeq konstruerer og produserer moderne spesialkjøretøy og stasjonære maskiner for aluminiumsproduksjon. HMR Hydeq har lenge ligget i forkant av utviklingen på kjøretøybaserte system for prosessindustrien.

Read more

Fullautomatisert sveiseanlegg på Protech

Protech AS har lagt om driften til en mer moderne vedlikeholdslinje med fullautomatisert robotanlegg.

Read more

Ny daglig leder i HMR Hydeq

Endre Røyrvik er utnevnt som ny daglig leder HMR Hydeq AS.

Read more

Status for Covid-19

Covid-19 situasjonen fortsetter å påvirke den globale økonomien og etterspørselen etter produkter og tjenester på mange markeder. HMR vurderer og tilpasser seg kontinuerlig den endrede markedssituasjonen.

Read more

HMS-pris til HMR Husnes

HMR Husnes AS er stolt av å bli tildelt HMS-pris for prosjekt Ringledning i forbindelse med oppstart av B-hallen på Hydro Husnes.

Read more