Ny metode for metallfluksing

HMR Hydeq konstruerer og produserer moderne spesialkjøretøy og stasjonære maskiner for aluminiumsproduksjon. HMR Hydeq har lenge ligget i forkant av utviklingen på kjøretøybaserte system for prosessindustrien, med en ny generasjon tappevogner og optimalisering av operasjoner i alle ledd. Målet er å utføre jobben enda sikrere, enklere, mer bærekraftig og kostnadseffektivt.

Den gode dialogen med kundene gjør at HMR kan styre innovasjon mot områder som er etterspurt. Et eksempel på dette er HMR Hydeqs nye metode for metallfluksing, som tradisjonelt har blitt utført på en fluksstasjon. Nå kan denne prosessen fullføres i digelen ombord mens tappingen pågår, ved hjelp av spesielle komponenter på lokket. Naturligvis eliminerer det behovet for en fluksestasjon, i tillegg til at det reduserer slitasje på diglene. HMR tror at mange kunder vil velge å dra nytte av denne innovasjonen.