HMR Voss har byttet ut forankringsbolter til Hålogalandsbrua

Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen

HMR Voss AS har byttet 344 bolter til Norges nest lengste hengebru med et hovedspenn på 1 145 meter. Forankringsboltene er omtrent 210 cm lange og veier ca. 50 kilo hver. HMR Voss måtte måtte utvikle og lage et nytt verktøy for å kunne løse den komplekse oppgaven. Det er trangt inne i forankringskamrene der bærekablene til Hålogalandsbrua er festet. I hvert kammer står et førtitalls delkabler under høyt spenn. De danner en firkantet kjegle ned mot forankringsplatene i gulvet.

HMR Voss er veldig stolt av leveransen. Statens vegvesen skriver i pressemeldingen at de er svært fornøyd med arbeidet HMR Voss har utført.

– De har gjennomført en svært krevende jobb uten skader og med høy grad av sikkerhet. Samtidig har de holdt sin planlagte framdrift. Det setter vi som oppdragsgiver pris på, sier byggeleder Signe Katarina Evjen i pressemeldingen.

Klikk her for å se Statens vegvesen sin film om boltebytte på Hålogalandsbrua.