HMR Hydeq i nytt administasjonsbygg

HMR Hydeqs tilsette har flytta inn i det nye administrasjonsbygget. Nybygget rommar 16 nye kontor, nytt garderobe- og dusjanlegg, utviding av matsal, kjøkken og kaffibar.

– Det er ingen tvil om at det nye bygget gjev oss betre armslag og betrar arbeidsmiljøet, meiner dagleg leiar Tor Arne Litlere.