Hydro-oppdrag til HMR Husnes

I samband med oppgraderinga av B-hallen til Hydro Husnes har HMR Husnes sikra seg ein kontrakt for å skifta ut røyrkomponentar, test og kontroll. I tillegg skal det utførast overflatebehandling av eksisterande trykkluft i hallen.

HMR Husnes starta jobben i slutten av mars. Den skal vera ferdig i midten av oktober.

Foto: Hydro Aluminium