Status for Covid-19

Covid-19 situasjonen fortsetter å påvirke den globale økonomien og etterspørselen etter produkter og tjenester på mange markeder. HMR vurderer og tilpasser seg kontinuerlig den endrede markedssituasjonen. Selv om situasjonen fører til redusert produksjon og permitteringer hos noen av HMRs selskaper, blir andre ikke så berørt.

For eksempel har HMR Hydeq en solid ordresituasjon på nærmere 200 millioner kroner for levering de neste tre årene. Selvfølgelig er aluminiumsmarkedet som HMR Hydeq hovedsakelig opererer på under en påvirkning av betydelig usikkerhet, prisfall og kostnadsreduksjonsprogrammer. Investeringer som for eksempel opprustning av Hydro Husnes aluminiumsverk blir utsatt, og det vil naturlig nok få betydelige konsekvenser for leverandørene.

Derfor er HMRs prioriteringer å kontinuerlig tilpasse oss til Covid-19-situasjonen, konsentrere oss om forbedringstiltakene i vår egen organisasjon og ivareta helse og sikkerhet for våre ansatte og lokalsamfunnene ved å følge tiltakene som er pålagt av helsemyndighetene og våre egne HMS/KS-systemer.

HMR Hydeq er stolt av at Hydro Aluminium har valgt bedriften som teknologipartner på metalltapping.
HMR Hydeq er stolt av at Hydro Aluminium har valgt bedriften som teknologipartner på metalltapping.