Nyheter

HMR Hydeq inngår avtale om levering av helelektriske spesialkjøretøy for en grønnere framtid

Ved å velge helelektriske alternativer tar både HMR Hydeq og Hydro Husnes et aktivt ansvar for å redusere karbonavtrykket og bevare jordkloden for kommende generasjoner.

Read more

HMR Voss har byttet ut forankringsbolter til Hålogalandsbrua

HMR Voss har byttet forankringsbolter til Norges nest lengste hengebru med et hovedspenn på 1 145 meter.

Read more

Qatalum-kontrakt for nye tappekjøretøy tildelt HMR

HMR Hydeq har blitt tildelt en kontrakt for levering av 5 tappekjøretøy til Qatar Aluminium i 2022/23.

Read more

Ny metode for metallfluksing

HMR Hydeq konstruerer og produserer moderne spesialkjøretøy og stasjonære maskiner for aluminiumsproduksjon. HMR Hydeq har lenge ligget i forkant av utviklingen på kjøretøybaserte system for prosessindustrien.

Read more

Fullautomatisert sveiseanlegg på Protech

Protech AS har lagt om driften til en mer moderne vedlikeholdslinje med fullautomatisert robotanlegg.

Read more

Ny daglig leder i HMR Hydeq

Endre Røyrvik er utnevnt som ny daglig leder HMR Hydeq AS.

Read more

Status for Covid-19

Covid-19 situasjonen fortsetter å påvirke den globale økonomien og etterspørselen etter produkter og tjenester på mange markeder. HMR vurderer og tilpasser seg kontinuerlig den endrede markedssituasjonen.

Read more

HMS-pris til HMR Husnes

HMR Husnes AS er stolt av å bli tildelt HMS-pris for prosjekt Ringledning i forbindelse med oppstart av B-hallen på Hydro Husnes.

Read more

Viktig kontrakt for HMR Husnes

HMR Husnes AS er tildelt en kontrakt for leveranser i forbindelse med Kværners oppgradering av Hydros aluminiumsverk på Husnes.

Read more

Hydro tildeler HMR kjøretøykontrakt

HMR Hydeq AS har vunnet frem med kontrakt på leveranse av metalltappekjøretøy til Hydros smelteverk i Norge.

Read more