HMS-pris til HMR Husnes

HMR Husnes AS er stolt av å bli tildelt HMS-pris for prosjekt Ringledning i forbindelse med oppstart av B-hallen på Hydro Husnes. Hydro Husnes har tildelt HMR prisen for «Sikker gjennomføring av kontrakten uten skader eller farlige forhold, stort HMS engasjement, deling- og læringskultur i sikkerhetsarbeidet».

Vi takker alle HMR ansatte involverte i prosjektet for godt utført HMS-arbeid.