Hydro tildeler HMR kjøretøykontrakt

HMR Hydeq AS har vunnet frem med kontrakt på leveranse av metalltappekjøretøy til Hydros smelteverk i Norge.

HMR Hydeq er stolt over å ha blitt tildelt denne kontrakten, og for at vår kompetanse blir verdsatt når Hydro Aluminium velger teknologipartner på metalltapping. Kontraktstildelingen bekrefter at HMR Hydeq er en sikker og konkurransedyktig leverandør med bakgrunn i de betingelser som kreves for slike prosjekt. Det er svært høye krav til komponenter, løsninger og produkter i et slikt prosjekt, og vi er stolte av å ha blitt valgt som leverandør.

Kontrakten som HMR har nå blitt tildelt består av leveranser til Hydro Aluminium sitt anlegg på Husnes, i Årdal og på Karmøy.

Gjennomføringen av prosjektene er fra våren 2019 til sommeren 2020.