Personvernerklæring

Her vil du finne den generelle personvernerklæringen som gjelder når HMR behandler personopplysninger om personer utenfor konsernet (eksterne/tredjeparter).

HMR sine kunder, forretningspartnere og jobbsøkere er viktig for oss og HMR er opptatt av å ivareta ditt personvern. Under vil vi forklare hvordan og hvorfor vi behandler informasjon om våre kunder og jobbsøkere, og hvordan personvernet blir hensyntatt.

Personopplysninger vil kun bli benyttet til de formål som er saklig begrunnet i virksomheten og personopplysningene vil behandles i samsvar med HMR retningslinje for personvern.

Personvernerklæringen gjelder for alle selskaper i HMR-konsernet.

1.      Behandlingsansvarlig

Når du søker på stillinger eller er kunde hos HMR, er det daglig leder ved det enkelte selskapet i HMR-konsernet som er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

HMR bestemmer hva personopplysningene skal brukes til og skal påse at disse blir behandlet i henhold til de til enhver tid gjeldende regler.

Adresser for selskaper i HMR-konsernet:

HMR Group AS, Prestnesvegen 68, 5450 Sunde
HMR Husnes AS, Prestnesvegen 68, 5450 Sunde
HMR Hydeq AS, Øyni, 6884 Øvre Årdal
HMR Mikromekanikk AS, Toppemyr 3, 5136 Mjølkeråen
HMR Service Partner AS, Prestnesvegen 68, 5450 Sunde
HMR Voss AS, Øvre Langhaugen 38, 5709 Voss

2.      Personopplysninger som lagres

HMR samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

  • Firmanavn
  • Kontaktperson
  • Firmaadresse / fakturaadresse
  • Telefonnummer og e-postadresse til firma og kontaktpersoner
  • Kjøpshistorikk
  • Kommunikasjonshistorikk mellom deg og oss som e-post og brev / kontrakter.

HMR samler kun inn opplysninger som jobbsøkere selv gir til oss. Jobbsøkere oppfordres til å gi følgende informasjon: CV, vitnemål, søknadsbrev, navn, e-post adresse, telefonnummer, arbeidserfaring, utdannelse, kompetanse, adresse, og det er disse HMR behandler.

3.      Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Når du søker jobb i HMR brukes informasjonen som du oppgir til å vurdere deg som kandidat for den ledige stillingen du har søkt på.

4.      Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle våre avtalen med deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Vi benytter også opplysningene til å gi deg informasjon, ordrebekreftelser, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp/henvendelse via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Som jobbsøker bruker vi dine opplysninger til å informere deg om hvordan du ligger an i prosessen. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

5.      Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer kun de personopplysningene du har oppgitt til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp eller din jobbsøknad.

6.      Informasjonskapsler (Cookies)

Som besøkende på våre nettsider, behandles ingen personopplysninger om deg bortsett fra i begrenset grad gjennom bruk av informasjonskapsler («cookies»). Informasjonskapsler brukes for å kunne gi våre besøkere av siden en best mulig kundeopplevelse og service. Etter Lov om elektronisk kommunikasjon er vi pålagt å informere våre besøkende om slik bruk. Les mer om dette her.

7.      Utlevering av opplysninger til tredjeparter

HMR vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Ved salg til utlandet vil vi for å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utlevere nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere innen frakt i utlandet. Dette er opplysninger som firmanavn, leveringsadresse, mål og vekt, tollkreditt nr. og tilsvarende opplysninger.

8.      Rettigheter og sletting av personopplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil eller ønsker innsyn i personopplysningene HMR har om deg, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss, dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

9.      Personvernrådgiver

I HMR er det daglig leder i hvert enkelt selskap som er ansvarlig for behandling av personopplysninger og som påser at lover og regler blir fulgt.

10.   Informasjonssikkerhet

HMR har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Vi benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, avsløring eller tilgang.

11.   Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse:

HMR Group AS, Prestnesvegen 68, 5450 Sunde
E-post: hmr@hmr.no

Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener dine rettigheter krenkes ved den bruk av personopplysninger som er beskrevet her. Kontaktinformasjon til Datatilsynet er:

Datatilsynet, Postboks 8177, Dep 0034 Oslo
E-post: postkasse@datatilsynet.no

 

Oppdatert: 2. oktober 2018